Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Ασκήσεις Ορμής

Τέσσερις ασκήσεις στην ορμή... 


1.

Σώμα μάζας m = 2kg εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με ταχύτητα υ = 5m/s σε οριζόντιο κύκλο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Να βρείτε τη μεταβολή της ορμής του σώματος κατά μέτρο και διεύθυνση, όταν το σώμα μετακινείται
Α. από το σημείο Α στο σημείο Β.
Β. από το σημείο Α στο σημείο Γ.
Γ. από το σημείο Α στο σημείο Δ.
Η φορά περιστροφής φαίνεται στο σχήμα.
(Απ. Α. 10kg·m/s,  Β. 20 kg·m/s,  Γ. 10 kg·m/s)


 

2.

Σώμα μάζας m = 2kg κινείται με οριζόντια ταχύτητα υ = 10m/s και χτυπά πάνω σε κατακόρυφο τοίχο. Αν το σώμα μένει σε επαφή με τον τοίχο για χρόνο Δt = 0,2s και η ταχύτητα με την οποία αναπηδά, μετά την επαφή του με τον τοίχο, είναι και πάλι οριζόντια και έχει μέτρο υ/2, να βρείτε
Α. τη μεταβολή της ορμής του σώματος, λόγω της επαφής του σώματος με τον τοίχο.
Β. τη μέση δύναμη που δέχεται από τον τοίχο.
Γ. τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος.
Δ. το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας που έμεινε στο σώμα μετά την επαφή του με τον τοίχο.

(Απ. Α. 30kg·m/s,  Β. 150Ν,  Γ. -75J,  Δ. 25%)


3.

Σώμα μάζας m = 2kg, πέφτει ελεύθερα από ύψος h1 = 20m και φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα υ1. Αν το σώμα αναπηδά με ταχύτητα υ2 και στη συνέχεια σταματά στιγμιαία σε ύψος h2 = 5m, να βρεθούν
Α. η ταχύτητα υ1.
Β. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος, κατά τη διάρκεια της επαφής του με έδαφος.
Γ. η μεταβολή της κινητικής του ενέργειας κατά τη διάρκεια της επαφής του με το έδαφος.
Δ. η μέση δύναμη που δέχτηκε από το έδαφος, αν ο χρόνος επαφής του με το έδαφος είναι 0,5s.

Δίνεται g= 10m/s2.

(Απ. Α. 20m/s,  Β. 60kg·m/s,  Γ. -300J,  Δ. 120Ν)


4.
Σώμα μάζας m = 2kg εκτοξεύεται οριζόντια από ύψος h = 0,45m, με αρχική ταχύτητα υ0 = 4m/s. Να βρεθεί η μεταβολή της ορμής του από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος. Δίνεται g= 10m/s2.
                                                                                                              (Απ. Α. 6kg·m/s)

http://gr9it.wikispaces.com/file/view/IT_pivot_animation_assignment.gif/245601417/IT_pivot_animation_assignment.gif
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σημαιες προελευσης επισκεπτων...

free counters

Learn from physics Chanell...

Learn from physics Chanell...
Πατήστε πάνω στην εικόνα και επισκευθείτε το κανάλι "Learn from physics channel" στο You Tube.