Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Ασκήσεις οριζόντιας βολής


Τρεις ασκήσεις στην οριζόντια βολή...

1. Σώμα εκτοξεύεται από ύψος h = 45m πάνω από το έδαφος με οριζόντια ταχύτητα υ0 = 30m/s. Αν g = 10m/s2, να υπολογίσετε
α. Το χρόνο που χρειάζεται ώστε το σώμα να φτάσει στο έδαφος, καθώς και το βεληνεκές της οριζόντιας βολής.
β. το μέτρο της ταχύτητας με την οποία το σώμα φτάνει στο έδαφος.
γ. τις τιμές της οριζόντιας και κατακόρυφης μετατόπισης του σώματος ύστερα από χρόνο t = 2s.
δ. τη δυναμική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t = 1s, αν η μάζα του είναι 2kg.

 (Απ. α. 3s, 90m, β. m/s, γ. x =60m, y=20m, δ. U =800J)

2. Ένα σώμα βρίσκεται σε ύψος h πάνω από το έδαφος και βάλλεται οριζόντια με ταχύτητα υ0 = 80m/s. Αν το σώμα φτάνει στο έδαφος σε χρόνο t = 6s, να βρείτε
α. το ύψος h.
β. το μέτρο της ταχύτητας με την οποία το σώμα φτάνει στο έδαφος.
γ. τη γωνιακή εκτροπή του σώματος τη χρονική στιγμή t = 4s.
δ. την οριζόντια μετατόπιση του σώματος, όταν η κατακόρυφη μετατόπιση είναι y = 20m.
Δίνεται g = 10m/s2.
 (Απ. α. 180m, β. 100m/s, γ. εφφ = ½, δ. 160m)
 
3. Σώμα μάζας 4kg εκτελεί οριζόντια βολή από ύψος h με αρχική ταχύτητα υ0 = 9m/s και φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα υεδ = 15m/s. Αν g = 10m/s2, να υπολογίσετε
α. το χρόνο κίνησης μέχρι το έδαφος.
β. το ύψος h.
γ. το βεληνεκές της βολής.
δ. τη μηχανική ενέργεια του σώματος στο σημείο βολής.
(Απ. α. 1,2s, β. 7,2m, γ. 10,8m, δ. 450J) Επιπλέον ασκήσεις στην οριζόντια βολή εδώ κι εδώ


Επιπλέον πατήστε εδώ για δείτε μία προσομοίωση πάνω στην οριζόντια βολή.


http://www.physicsclassroom.com/mmedia/vectors/hlp.gif


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σημαιες προελευσης επισκεπτων...

free counters

Learn from physics Chanell...

Learn from physics Chanell...
Πατήστε πάνω στην εικόνα και επισκευθείτε το κανάλι "Learn from physics channel" στο You Tube.