Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Ηλεκτρική ταλάντωση κυκλώματος LC (video)

Ένα κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC...

 ...αποτελείται από έναν ιδανικό πυκνωτή και ένα ιδανικό πηνίο. Η ηλεκτρική ταλάντωση παρουσιάζει ομοιότητες με την Απλή Αρμονική Ταλάντωση ενός συστήματος ελατηρίου - μάζας, αν αντιστοιχίσουμε στο ηλεκτρικό φορτίο την απομάκρυνση και στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος την ταχύτητα. Για όλα τα υπόλοιπα φυσικά μεγέθη προκύπτουν οι αντιστοιχίσεις με τη βοήθεια των μαθηματυικών και των νόμων της Φυσικής.

Στο video φαίνεται η περιοδική μετατροπή της ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου σε ενέργεια μαγνητικού ποεδίου και αντίστροφα. Επίσης φαίνεται η μεταβολή της τιμής και της φοράς της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η μεταβολή της έντσης του μαγνητικού και του ηλεκτρικού πεδίου.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σημαιες προελευσης επισκεπτων...

free counters

Learn from physics Chanell...

Learn from physics Chanell...
Πατήστε πάνω στην εικόνα και επισκευθείτε το κανάλι "Learn from physics channel" στο You Tube.