Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Ασκήσεις στις δυνάμεις

     Δύο ασκήσεις εφαρμογής στον δεύτερο νόμο τoυ Νεύτωνα...


    

1.     Ένα σώμα έχει μάζα 2kg και βρίσκεται αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα δέχεται τρεις οριζόντιες δυνάμεις F1 = 2Ν, F2 = 4N και F3 = 12N,  με αποτέλεσμα να αρχίσει να κινείται οριζόντια επιταχυνόμενο.
Α. Αν αρχικά οι δυνάμεις F1 και F2 είναι συγγραμμικές και ομόρροπες, ενώ η F3 είναι αντίρροπη με αυτές, να υπολογίσετε:
α. την επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώμα κατά μέτρο και κατεύθυνση.
β. τη μετατόπισή του, όταν η ταχύτητά του γίνει 54km/h.
Β. Αν αρχικά οι δυνάμεις F1 και F3 είναι συγγραμμικές και ομόρροπες, ενώ η F2 είναι αντίρροπη με αυτές, να υπολογίσετε
α. την επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώμα κατά μέτρο και κατεύθυνση.
β. την ταχύτητα του, όταν η μετατόπισή του γίνει 90m.
                                                              (ΑπΑ.  3m/s2, 37.5m,  Β. 5m/s2, 30m/s)2.     Ένα σώμα μάζας 5kg  κινείται σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές με ταχύτητα υ0 = 4m/s. Το σώμα δέχεται τρεις δυνάμεις F1 = 8Ν, F2 = 33N και F3 = 15N, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
Α. Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που εκτελεί το σώμα.
Β. Να βρείτε την ταχύτητά του τις χρονικές στιγμές t1 = 1s και t2 = 4s.
Γ. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου από τη χρονική στιγμή t = 0 και μέχρι  τη χρονική στιγμή t = 4s.
Δ. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος κατά τη διάρκεια του δεύτερου δευτερολέπτου  της κίνησής του.
(Απ. Β. 1m/s, -4m/s,  Δ. 1m)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σημαιες προελευσης επισκεπτων...

free counters

Learn from physics Chanell...

Learn from physics Chanell...
Πατήστε πάνω στην εικόνα και επισκευθείτε το κανάλι "Learn from physics channel" στο You Tube.