Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Ατομικό πρότυπο Bohr (προσομοίωση)

Σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr, το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου κινείται σε καθορισμένες κυκλικές τροχιές, στις οποίες ...

η στροφορμή είναι κβαντισμένη (ακέραιο πολλαπλάσιο της ποσότητας h/2π) και η δύναμη Coulomb με την οποία αλληλεπιδρά με τον θετικά φορτισμένο πυρήνα, παίζει το ρόλο της κεντρομόλου δύναμης.

Στις καθορισμένες αυτές τροχιές το ηλεκτρόνιο έχει καθορισμένες τιμές ενέργειας, που εκφράζουν και το ποσό της ενέργειας που χρειάζεται να απορροφηθεί από το ηλεκτρόνιο ώστε να απομακρυνθεί εντελώς από τον πυρήνα (δηλαδή να ιονιστεί).

Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου βρίσκεται αυθόρμητα στη θεμελιώδη του κατάσταση (που είναι και σταθερότερη ενεργειακά), στην κοντινότερη δηλαδή κυκλική τροχιά στον πυρήνα. Για να μπορέσει το ηλεκτρόνιο να μεταβεί από την τροχιά αυτή σε μια άλλη (πιο μακρινή από τον πυρήνα), θα πρέπει να απορροφήσει ενέργεια. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται διέγερση.

Η διέγερση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της σκέδασης (από ένα άλλο ηλεκτρόνιο), είτε μέσω της απορρόφησης ακτινοβολίας. Επειδή οι τροχιές (και οι ενέργειες στις τροχιές αυτές)  είναι καθορισμένες και η ενέργεια που μπορεί να απορροφήσει θα είναι και αυτή συγκεκριμένη και μάλιστα θα είναι ίση με τη διαφορά ενέργειας που έχουν μεταξύ τους οι τροχιές (αυτή από την οποία ξεκινάει και αυτή στην οποία καταλήγει). Αν η προσφερόμενη ενέργεια δεν είναι ίση με τη διαφορά των ενεργειών δεν θα απορροφηθεί.

Αφού το ηλεκτρόνιο μεταβεί σε μια τροχιά υψηλότερης ενέργειας δεν μπορεί να μείνει εκεί για πολύ και επανέρχεται στη θεμελιώδη του κατάσταση "διώχνοντας" την ενέργεια που απορρόφησε με την εκπομπή φωτονίων. Η επιστροφή του ηλεκτρονίου είναι να δυνατόν να γίνει σε ένα ή περισσότερα βήματα εκπέμποντας από ένα φωτόνιο σε κάθε βήμα.

Στην προσομοίωση που θα δείτε εδώ, μπορείτε να επιλέξετε το ποσό της απορροφούμενης ενέργειας από το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου και να παρακολουθήσετε το φαινόμενο της διέγερσης και της αποδιέγερσης.

Συμπληρωματικά δείτε και video σε μια παλαιότερη ανάρτηση εδώ.


http://www.nano-ou.net/Images/Bohr.gif

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σημαιες προελευσης επισκεπτων...

free counters

Learn from physics Chanell...

Learn from physics Chanell...
Πατήστε πάνω στην εικόνα και επισκευθείτε το κανάλι "Learn from physics channel" στο You Tube.