Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Παράγοντες που επηρρεάζουν την τιμή της αντίστασης

Η τιμή της αντίστασης (R) ενός αντιστάτη εξαρτάται από...

  • το είδος του αντιστάτη (το υλικό κατασκευής του)
  • τη θερμοκρασία
  • το μήκος του (L)
  • το εμβαδό διατομής του (A)
σύμφωνα με τη σχέση:

όπου L το μήκος του αντιστάτη, Α το εμβαδό διατομής του και ρ η ειδική αντίσταση του αντιστάτη, η οποία εξαρτάται από το είδος του του αντιστάτη (α είναι ο θερμικός συντελεστής του υλικού κατασκευής) και τη θερμοκρασία (θ):


ρ0 είναι η ειδική αντίσταση σε θερμοκρασία 0° C.

Στην προσομοίωση που ακολουθεί, μπορείτε να μεταβάλετε τις τιμές των ρ, L και Α και να παρατηρήσετε την επίδραση των αλλαγών στην τιμή της αντίστασης του αντιστάτη.
http://shop.mikecartwright.net/wp-content/themes/shopperpress/thumbs/resistor.jpg


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σημαιες προελευσης επισκεπτων...

free counters

Learn from physics Chanell...

Learn from physics Chanell...
Πατήστε πάνω στην εικόνα και επισκευθείτε το κανάλι "Learn from physics channel" στο You Tube.